Hayatı bereketsizleştiren kazanç: Faiz (Riba)

Faiz, belli malların değişiminde elde edilen fazlalığı veya verilen borca karşılık alacaktaki artışı ifade eder. Dinimiz, gerek borç verirken gerekse alış veriş esnasında satıcının veya alıcının diğerini aldatarak zarara uğratmasını ve haksız kazanç elde etmesini yasaklar. İslam, faizin yerine, “karz-ı hasen” yani ihtiyaç sahibi bir Müslümana Allah rızası için borç vermeyi teşvik eder. Allah’ın rızasını kazanmak için verilenlerin karşılığının kat kat ödeneceğini bildirir. Böylece borca karşılık faiz alarak borçluyu sömürmenin İslam’ın genel ilkeleriyle, zekât, sadaka, infak anlayışıyla zıtlığı gözler önüne serilir. Faizin yaygınlaştığı toplumda, ihtiyaç sahibi zor durumda kalırken sermaye sahiplerinin gücü artar; emek sarf ederek, alın teriyle, helâl yollardan kazanma düşüncesi değer kaybeder. İflaslar, intiharlar, yıkılan aileler, bozulan toplumsal düzen ile faiz yalnızca malı değil, hayatı bereketsizleştirir, küçük kârlar uğruna dünya ve âhiret hayatı tehlikeye atılır.

Peygamberimizin sakın “Aleykes-selâm Deme” Hadisi Peygamberimizin sakın “Aleykes-selâm Deme” Hadisi

KAYNAK: DİYANET HABER