Ebû Cürey el-Hüceymî radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldim ve:

– Aleyke’s-selâm yâ Resûlallah! dedim. Peygamber Efendimiz:

– “Aleyke’s-selâm deme; çünkü aleyke’s-selâm ölülere verilen selâmdır” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Libâs 24; Tirmizî, İsti’zân 27)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?
“Aleyke’s-selâm” tarzında selâm veriş, aynı zamanda Câhiliye dönemi âdetlerinden sayılır. Esâsen Câhiliye’nin, yani inkâr ve şirk içinde geçen bir hayatın, ölümle eş anlama geldiği gibi bir inceliği de Resûl-i Ekrem’in bu hadislerinde sezmek mümkündür. Bu tarz selâmı kullananlardan bir grup da şâirlerdir. Şiirlerinde vezin uyumunu sağlamak maksadıyla bunu yaparlar. Fakat umûmî bir prensip olarak, dirilere bu şekilde selâm verilmesi uygun değildir.

Hadisten Öğrendiklerimiz
Bir kabristana veya bir mezara gelindiğinde selâm verilir.
Dirilere verilen selâmla ölülere verileni ayırmak gerekir.
Aleyke’s-selâm tarzında verilen selâm ölülere mahsustur.
Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Bölgemizde Nesli Tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüldü Bölgemizde Nesli Tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüldü
Editör: Haber Merkezi