Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını elektronik ortamda 28 Mart ile 11 Nisan arasında yapacak.

Adayların lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS(B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Deprem Sonrası Muhabbet Kuşlarına yoğun ilgi Deprem Sonrası Muhabbet Kuşlarına yoğun ilgi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde www.Ktb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri de daha sonra aynı internet adresinden ilan edilecek.