Siverek Adliyesinden yapılan açıklamada:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 05/03/2021 ve 1310/20566 sayılı sözleşmeli personel alımı konulu sınav ilanı ile Siverek Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere (657 4/b) Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni personel alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan mülakat sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Sonuçlar TC Kimlik numarası ile sorgulama ekranı ile ilan edilmiştir, Listede -ASİL- olarak belirtilmiş kazanan asil ve yedek adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir. ifadeleri kullanıldı.

Siverek Sözleşmeli Zabıt Katibi Ünvanı için Mülakat Sonuçları  açıklandı. İlgili ekrana tıklayarak erişebilirsiniz.

Açıkamadanın devamında:

Atanmaya hak kazanan adayların en geç 15 gün  içerisinde;

Siverek'te başı boş eşekler toplatılıyor Siverek'te başı boş eşekler toplatılıyor

1 – 2020 KPSS sonuç belgesi,

2- Arşiv sorgulamalı sabıka kaydı (adli sicil müdürlüğünden alınacaktır)

3-Adalet bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (raporda……. görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli yoktur…… şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması)

4- Mal beyanı formu 

5-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe 

6-Öğrenim belgesi (diploma-geçici mezuniyet) noter onaylı örneği

7-6x9 ebadında 2 adet ayrıca 2 adet biyometrik olmak üzere toplam 4 resim

8-Eş çalışma durumu beyanı

9-Erkek adaylar için askerlik şubesi başkanlıklarından alınacak askerlik durum belgesi veya onaylı terhis belgesi

10- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (ek-3) bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir  (3 adet) 

11-Kimlik Fotokopisi (2 adet)

Komisyon Başkanlığımıza (Siverek  Adliyesi, Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat elden veya) APS posta yolu ile  teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgililere bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu ilan olunur. ifadelerine yer verildi.