Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi. Bu noktada internet arama motorlarında 'Açık liseye geçiş kalktı mı? Açık liseye geçiş neden kaldırıldı? Kimler açık lise okuyabilir 2023?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar...

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALKTI MI?
Açık liseye geçiş Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle birlikte zorlaştırıldı. Açık liseye geçiş evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile MEB tarafından mazereti uygun bulunanlar tarafından yapılabilecek. Açık liseye geçiş kısıtlaması milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınlarını kapsamayacak.

Açık liseye geçişi de kapsayan, ortaöğretim kurumları yönetmeliği maddelerinde değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Açık liseye geçişlere getirilen kısıtlamadan milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları muaf tutulacak.


Yönetmeliğe göre, açık liseye yönetmelik kapsamında özel durumlar dışında geçiş izni verilmeyecek.

Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş;

a) Öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilecek.

b) Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.”

Şanlıurfa'da KPSS ÖABT sınavı yapıldı Şanlıurfa'da KPSS ÖABT sınavı yapıldı

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.


Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı en fazla iki defa yapılır. Öğrenim süresi içinde üçüncü defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda ilişiği kesilerek öğrenci ve veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

Editör: Haber Urfa