Önceden mühim bir rahip olan ve Hristiyanlığın en eski nüshalarını, hattâ Pavlos’un mektuplarını inceledikten sonra İslâm ile şereflenen ve Hristiyanlığa reddiye yazan Abdülehad Dâvûd Efendi[1] (1866-1930) diyor ki:

Hristiyanlıktaki tahrif şöyle başladı:

İsrailoğulları nasıl ne zaman sapıttı? İsrailoğulları nasıl ne zaman sapıttı?

Sünnet kaldırıldı yerine vaftiz geldi,
Namaz kaldırıldı yerine âyin geldi,
Oruç kaldırıldı yerine perhiz geldi…”
Hattâ son asırlarda tesettür de terk edilerek yalnızca râhibelere mahsus bırakıldı. Günümüzde ise güyâ insanlara dîni daha câzip kılmak maksadıyla bazı râhibelerin dahî tesettürü kaldırılmaya başlandı. Böylece Hristiyanlık, içi boşaltılmış bir marka, bir tabelâ dîni hâline getirildi. (İslam ve İhsan)

Dipnot:

[1] Hakkında tafsilâtlı mâlumat için bkz. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. I, sf. 177-178.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları