Deprem Sonrası Muhabbet Kuşlarına yoğun ilgi Deprem Sonrası Muhabbet Kuşlarına yoğun ilgi

Mardin’in Artuklu Belediyesinin 2021 yılı Denetim Raporu’nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ısmarlama ihaleler verdiği, birçok ödemenin usulsüz yapıldığı belirlendi.

AK Parti yönetiminde olan Mardin Artuklu Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporu tamamlandı. 7 kişilik Denetim Komisyonunda oylanan rapor, 4 üyenin “Kabul” oyuyla kesinleşti. Bir üye ise, rapora şerh koydu. 2’si HDP, 3’ü AK Partili, biri bağımsız, biri de kamu görevlisinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporunda, çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildi.

“Doğrudan alımlar usulsüz”
Usulsüzlüklerin sıralandığı raporda belediyenin 2021 yılı içinde 281 adet “Doğrudan Temin Yoluyla” alım yaptığı belirlendi. Toplamda 16 milyon 556 bin 529 TL değerindeki alımların “Doğrudan Temin Yoluyla” gerçekleştirildiği tespit edilen raporda, alımların Kamu İhale Kanununda belirtilen yüzde 10 sınırını aşarak, belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 14’lük seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

“Evraklarda yetkili kişilerin imzası eksik”
Birçok ihalede yaklaşık maliyet tutarının belirtilmeden ihale yapıldığı belirlenen raporda, yapılan işler karşılığında oluşan fiyat farklarının hangi gerekçeyle oluştuğu, ödemesinin yapılıp yapılmadığının belirtilmediğine yer verildi. Evraklarda yetkili kişilerin imzalarının eksik olduğu kaydedilen raporda, firmaların ihaleye girmeleri için gerekli evrakların dahi eksik olmasına rağmen ödemelerinin neye göre yapıldığının belirtilmediği tespit edildi. Firmalara yapılan ödemelerin işler tamamlanmadan gerçekleştirildiği raporda, piyasa araştırması yapılmadan mal alımlarının yapıldığı, geçersiz belgelerle ve hak ediş raporları düzenlenmeden ödeme yapıldığı tespit edildi.

“Şirketlere özel ısmarlama ihaleler”
Raporda, Artuklu ilçesi sit alanı içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan cephe istinat duvarları yapım işinin ihalesinin de usulsüz yapıldığı tespit edildi. Maliyeti 705 bin TL olarak belirlenen “davetiye usulü” ile gerçekleştirilen ihale için “Yerinde yapılan incelemede metrajların uygulanan iş metrajından yüksek yazıldığı ve yıkılan istinat duvarından kalan taşların da yeni yapılan istinat duvarlarında kullanıldığı tespit edildiğine yer verildi. İlgili ihale şirketlere özel olarak çıkarılmış ve yaklaşık maliyet tutarı belirtmeden ihale yapılmıştır. Yapılan ihale usulsüz yapılmıştır” denildi.

Kimi firmalara ısmarlama ihalelerle tek kişi üzerinden iş yapıldığına ifade edilen raporda, faturalarla onay belgelerinde yapılan işlerin benzerlik göstermediği, iş adlarının dahi birbirini tutmadığı kaydedildi.

“Lokantadan asfalt alındı”
Temsil ağırlama giderleri adı altında bir lokantaya yapılan ödemenin açıklamasında yol yapımı ve kilit parke döşemesi yapıldığının tespit edildiğine yer verilen raporda işlemin kanunen suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Yine hediyelik alımlarının ise, alakasız şekilde bir elektrik firmasından alındığı ortaya çıktı. Güvenlik hizmet alımının da kanuna uygun olmadığı belirtilen raporda “Artuklu Belediyesi personel AŞ.’ye yapılan güvenlik hizmet alıma işine ait ödemelerde SGK borç yazısı uygun değildir. İlgili güvenlik hizmet alıma işinde SGK borç bilgileri uygunsuz şekilde yapılmıştır” ifade edildi.

“21 milyonluk usulsüz ihale”
AK Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’e ait firmaya verilen 21 milyon 80 bin TL değerindeki ihalede de usulsüzlükler olduğu tespitine yer verilen raporda, hakkediş tutanaklarında sadece işi alan firmanın yetkililerinin imzası olduğu, Artuklu Belediyesi yetkililerinin işin yapıldığı yerde kontrolleri yapmadan ödemeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu işin nerede yapıldığı ve yapılıp yapılmadığı konusunda şüphelere yer verilen raporda, ihale dosyalarında imzası olan yetkili teknik personellerin hiçbirinin imza atmadığına dikkati çekildi. Yine söz konusu iş çerçevesinde yapıldığı öne sürülen menfezlerin nereye yapıldığının da tespit edilmediği belirtildi.

“Meclis üyelerinin firmalarına yaptırıldı”
Mucur dağıtımlarının Meclis üyelerine yapıldığının tutanaklarla tespit edildiğine de dikkat çekilen raporda, “Doğrudan Temin Yoluyla” yapılan birçok alım işinin ise, kanuna aykırı olmasına rağmen Meclis üyelerinin doğrudan ortakları oldukları firmalar ile birinci derece yakınlarına ait firmalardan yapıldığı tespit edildi. Belediye kanununun 28’inci maddesine vurgu yapılan raporda meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremeyecekleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacaklarına yer verildi.